ISMA – menceritakan tentang laki-laki yang sering tergoda dengan sesuatu yang fana dan melupakan mereka yang selalu menemani.

laki-laki suka lupa kalau di sampingnya ada wanita luar biasa.
yang tanpa bertanya sudah tahu kondisi laki-lakinya
yang tanpa dibalas ikhlas mencintainya.
yang rela berjuang memulai semuanya dari awal.
ada wanita yang selalu menerima kata maafnya.

Kadang mereka tergoda dengan sesuatu yang fana.
Sesuatu yang sebenarnya tidak untuk mereka.
Dan mereka melupakan wanita yang erada disampingnya.
Dengan alasan sudah terlalu biasa